NHÀ HÀNG 1888 - Biệt thự số 5, số 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
banner-image

Liên hệ

Liên hệ

Nhà hàng 1888 Hương Rừng – Vị Biển!

Tọa lạc tại biệt thự 5, số 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 04 666 2 5959            

Hotline:  09.2332.1888 | 098.293.2393

NHÀ HÀNG 1888

Biệt thự số 5, số 168 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: 09.2332.1888 | 098.293.2393

Email: nhahang1888@gmail.com

Tel: 024.666.25959

Liên hệ
09.2332.1888